Hvem hvad hvor

Forældrebestyrelsens arbejde

Vi har tradition for kampvalg

  Formål:
  Forældrebestyrelsens opgave består i at arbejde inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne rammer og mål og skal fastsætte principperne for institutionen. Det drejer sig f.eks. om overordnede principper for institutionens pædagogiske aktiviteter, for samarbejdet i forældregruppen og for madkulturen m.m. Bestyrelsen udtaler sig i forbindelse med budgetplanlægningen og medvirker i forbindelse med nyansættelse af personale.

  Opgaver:
  Forældrebestyrelsens kompetence er bl. a. at fastlægge principper for samarbejdet mellem forældre og personale.
  Det pædagogiske arbejde
  Anvendelsen af den tildelte budgetramme
  Information såvel indad som udad (Herunder metoder)
  Samarbejde med lokalområdet
  Personalesammensætningen i overensstemmelse med de gældende normeringsregler og overenskomster
  Godkende den pædagogiske læreplan jf. servicelovens § 8a., stk. 3, L. Læreplanen skal evalueres årligt.