Hvem hvad hvor

Mobbepolitik

Vi driller kun på den gode måde

    ”På Grangård tolerer vi på ingen måde mobning. Hverken blandt børn eller personale. Vi vil lære børnene, at der er forskel på at lave sjov og drille på den gode måde. Eller på at drille på en måde, så den anden ikke synes, det er sjovt og bliver ked af det. Det er vigtigt for os, at børn og voksne anerkender og respekterer hinandens forskellighed. Grangård skal været et rart sted at være for både børn og voksne”. 
                                                                    Citat: Grangårds Pædagogiske Lærerplan – sociale kompetencer