Hvem hvad hvor

Pædagogisk læreplan

"Grangård skal være et rart og trygt sted at være. Vi vil være et aktivt, udviklende og ansvarligt sted for børn, personale og forældre".

    Det overordnede mål med at udarbejde Grangårds pædagogiske læreplan har været, at dygtiggøre os til at arbejde pædagogisk med børnene.
    Vores pædagogiske aktiviteter, forløb og hverdags rutiner er tilrettelagt med udgangspunkt i meningsfulde sammenhænge. Dvs. det er børnenes interesser og optagethed samt pædagogernes faglige viden der danner grundlag for, hvordan vi systematisk vælger, tilrettelægger og afvikler de pædagogiske forløb med børnene.

    Vi har stor fokus på at arbejde i mindre børnegrupper. Det giver højere grad af fordybelse, nærvær og de voksne har lettere ved at støtte og guide børnene i aktiviteterne. Flere gange i løbet af året arbejder vi med et fælles emne i hele huset. Fx har vi arbejdet med katten til fastelavn. Det er pædagogens opgave at tilrettelægge, så det skaber mening i den enkelte børnegruppe
    Mange af de pædagogiske forløb og temaer foregår over længere tid – fordi vi ofte anskuer emnet ud fra flere forskellige temaer fra den pædagogiske læreplan. Når vi fx arbejder med katten til fastelavn, så gør vi brug af alle temaer fra den pædagogiske læreplan. På den måde bliver læreplanen ikke målet men midlet i forhold til tilrettelæggelse og afvikling af forløbet.