Hvem hvad hvor

Forældresamarbejde

Frihed til forskellighed

    Grangård er en daginstitution i stadig udvikling og forandring i takt med samfundet. Vi vil kendes på et varmt og positivt samspil mellem forældre, børn og personale, samt på et medansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling.