Hvem hvad hvor

Grangårds værdier

Nærvær, Fællesskab og Nysgerrighed.

    I forbindelse med hverdagens grundlæggende pædagogiske arbejde og de pædagogiske forløb samt perioder med særlig fordybelse kan værdiordene forstås således:

    Grangårds kultur kendetegnes af ordenes værdi og udgør den grundlæggende stemning i huset. På Grangård skal det være det nærværende møde mellem mennesker, der kendetegner vores kontaktform og pædagogik. Vi bør møde hinanden i respekt, lydhørhed og åbenhed. Når vi forholder os nærværende og åbne til menneskene omkring os, kan vi blive nysgerrige på hinandens initiativer, så aktiviteter i fællesskab kan tage sit afsæt, skabe grobund og vokse sig større og betydningsfulde.

  • Grangårds tre værdiord.pdf