Forældrebestyrelsens arbejde

Forældrebestyrelsens opgave består i at arbejde inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne rammer

Forældrebestyrelsens opgaver

Formål:

Forældrebestyrelsens opgave består i at arbejde inden for de af kommunalbestyrelsen afstukne rammer og mål og skal fastsætte principperne for institutionen. Det drejer sig f.eks. om overordnede principper for institutionens pædagogiske aktiviteter, for samarbejdet i forældregruppen og for madkulturen m.m.

Bestyrelsen udtaler sig i forbindelse med budgetplanlægningen og medvirker i forbindelse med nyansættelse af personale.

Opgaver:

  • Forældrebestyrelsens kompetence er bl. a. at fastlægge principper for samarbejdet mellem forældre og personale.
  • Det pædagogiske arbejde
  • Anvendelsen af den tildelte budgetramme
  • Information såvel indad som udad (Herunder metoder)
  • Samarbejde med lokalområdet
  • Personalesammensætningen i overensstemmelse med de gældende normeringsregler og overenskomster
  • Godkende den pædagogiske læreplan jf. servicelovens § 8a., stk. 3, L. Læreplanen skal evalueres årligt.