Grangård - et godt sted at gro

Grangård er en daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er beliggende på en nedlagt landbrugsejendom, der er udvidet med nyopførte bygninger på en sådan måde, at gårdmiljøet er bibeholdt. Grangård ligger i udkanten af Jelling By, på en stor pragtfuld naturgrund og danner rammen for 20 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.