Grangård i dag

På Grangård praktiserer vi stueopdelte grupper. Vi tror på, at følelsen af at høre til vokser ud af det genkendelige fællesskab

Sprog

Børn skal ikke lære at læse i dag tilbuddet. Til gengæld har vi et stort ansvar for at give børnene de bedste forudsætninger for senere at blive gode til det i skolen. Her på Grangård skaber vi opmærksomhed omkring sproget ved bl.a. at tale med børnene, lytte til børnene, fortælle historier, læse bøger, synge og bevæge sig til sange og lade børnene selv fortælle etc.

Man kan også gøre børn opmærksomme på sprogets mange nuancer ved fx at præsentere dem for over-begreber: ”Charlotte hiver en grøn vaskeklud op af en kuffert og spørger børnene omkring bordet: Hvad er det? Ella svarer: det er en klud. Charlotte responderer: Ja, det er en klud, og den her klud kaldes en vaskeklud, fordi vi vasker os med den: i hovedet og på fingrene, når vi har spist”

Denne ordudveksling bliver siden grobund for samtaleemnet omkring formiddagsmaden, hvor børnene blev præsenteret for forskellige slags klude ved at røre ved dem og ved at tale om, hvad de forskellige klude bruges til (gulvklud, ”nusse, nulre, sutteklud”, karklud og vaskeklud.

Frokost

Pædagogiske aktiviteter med vuggestuebørn bør ikke være tilrettelagte undervisningslektioner og forkromede projekter. Til gengæld giver det god mening, at børn i denne alder kan udvikle sig ved at deltage aktivt som den man er, det man kan og det man vil i hverdagens tilbagevendende her-og-nu situationer. Det kræver nærværende voksne, og det handler grundlæggende om at gøre børnene aktive i hverdagens genkendelige rutiner fx omkring måltidet.

Vuggestuebørnene skiftes til at dække bord og tager på dén måde ansvar for det fælles måltid. De smører og hælder selv, sender skålene omkring bordet, hjælper sidekammeraten med at hælde op og de rydder deres egne ting af bordet. På den måde giver vi børnene mulighed for at udvikle øje for hinanden, opbygge ansvarsfølelse og udvikle selvhjulpenhed. Dét giver selvsikre børn, der tror på, de kan gøre en forskel for sig selv. Og for hinanden. Dét er under alle omstændigheder et meningsfyldt fundament at træde ud i verden med!

Udeliv

Vejret er godt og dagens destination er den naturlige klatrevæg ved bækken i skoven. Et yndet udflugtsmål da stedets natur giver mange muligheder for udvikling og læring for alle børn. Børn som udfolder sig i omgivelser væk fra institutionens rammer, og dermed høster nye erfaringer i leg, aktiviteter, fordybelse og venskaber med et tilpas antal voksne indenfor rækkevidde.

Bækken bliver ofte forceret af et par drengeaber, der springer for livet og kun dør en lille smule. Ingeniørtyperne bygger en bro, der kan bære os alle. Børn der er tågængere, får udfordret deres hasemuskler mere end andre på de stejle skråninger. My der er utryg for højder får hver gang skubbet lidt til sine grænser, når hun motiveres til deltagelse af sin ven Bo, der selv klarer højderyggen, som en bjergged. Mudrede sko og våde sokker er en sansemæssig erfaring for mange, da det både kan være grænseoverskridende og ulideligt. Indtil man finder ud af, at også dét, kunne man klare.