Samtaler

Vi prioriterer forældresamtaler flere gange i løbet af barnets tid på Grangård. På denne måde kan vi sammen være opmærksomme på barnet trivsel - såvel i hjemmet som på Grangård

Vuggestuen


Storkereden

 • Opstartssamtale og rundvisning finder sted inden barnet starter på Grangård. Forældrene fortæller om barnet. Ud fra Grangårds værdier fortæller pædagogen om husets pædagogik og vuggestuens hverdagsstruktur. Ud fra forældrenes ønsker og pædagogens erfaringer aftales det, hvordan barnets første uger skal være.
 • Efter ca. 3 måneder vedrører samtalen barnets første tid i vuggestuen. Dialogen omhandler
  barnets trivsel og reaktion på de nye rammer med udgangspunkt i forældrenes- og personalets
  oplevelser.

Andedammen

 • Når barnet er 2½ år omhandler samtalen barnets trivsel og udvikling i hjemmet og på Grangård.
  Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om udfordringer og nærmeste udviklingstrin
  for barnet.

Børnehaven


Dueslaget og Svalerede

Børn fra Grangårds vuggestue

 • Ved behov tilbydes en opstartssamtale inden barnets opstart i børnehavegruppen. Der kan fx
  være en kort og praktiskorienteret rundvisning i børnehaven. Ligesom forældrene fortæller om
  barnet. Ud fra Grangårds værdier fortæller pædagogen om husets pædagogik og børnehavens
  hverdagsstruktur.


Børn fra dagplejen/tilflyttere

 • Opstartssamtale og rundvisning finder sted inden barnet starter på Grangård. Forældrene
  fortæller om barnet. Ud fra Grangårds værdier fortæller pædagogen om husets pædagogik og
  børnehavens hverdagsstruktur. Ud fra forældrenes ønsker og pædagogens erfaringer aftales det,
 • Når barnet har været i børnehaven ca. 4 måneder er der en samtale vedrørende barnets første
  tid i børnehaven. Dialogen omhandler barnets trivsel i - og reaktion på de nye rammer med
  udgangspunkt i forældrenes- og personalets oplevelser. Vi vil her runde den eventuelle
 • Når barnet er 4½ år omhandler samtalen barnets trivsel og udvikling i hjemmet og på Grangård.
  Med udgangspunkt i barnets stærke sider, tales der om udfordringer og nærmeste udviklingstrin
  for barnet. Vi forsøger at skabe overblik over hvornår barnet forventes at kunne starte på
  Stærekassen, og hvordan den første tid dér kan forventes at forløbe.


Stærekassen

 • Der afholdes cafemøder for den aktuelle forældregruppe - både inden opstart og ca. 4 måneder
  efter barnets start
 • På Stærekassen er der ligeledes en samtale ca. 5 måneder før skolestart. Samtalen omhandler
  barnets trivsel og udvikling i børnefællesskabet samt hvad, der med fordel kan arbejdes på, for at
  gøre barnet så robust som muligt i for hold til at skulle forlade Grangård med de bedste
  forudsætninger som skolebarn.