Læring på Grangård

For os er det vigtigt at Grangårds børn ikke kun lærer for skolen. Grangård skal være et sted, hvor man lærer for livet

Læring

Ellinor 3 år og Malene, som er pædagog, lukker øjnene. Sammen tæller de til 20 på
legepladsen. ”Nu kommer vi...” Gustav 4 år følger legen tæt. Da de to piger åbner
øjnene, og legepladsen ligger øde hen, fortæller Gustav, at børnene gemmer sig i
legehuset.. og han gør det uden tanke for, at han kan ødelægge dén leg, han måske
ønsker at være en del af. Malene spørger, om han gerne vil være med. Da Gustav
nikker, tæller de sammen forfra, inden de søger efter de gemte venner.


På Grangård lærer vi for at mestre livet. Også efter årene i dagtilbuddet. For os er læring en personlig proces, der sker over tid, i samspil med andre. Den, der er i gang med at lære noget, er en mere eller mindre aktiv del af det, der sker.

Vi mener, at begreber som tryghed, inspirerende rammer, nærværende og nysgerrige voksne er en del af fundamentet for, at barnet kan lære noget.


Vi ved, børn ikke lærer det samme på samme måde og ej heller på samme tid.

Derfor kan hverdagens tilbagevendende rutiner rumme mange forskellige læringsmål. Nogle børn øver sig i at vente på tur, ligesom nogen arbejder på at tage ordet, når modet viser sig. Andre børn udfordres i at kunne sidde stille, og mange øver sig på at aflæse situationer. Det sidste er vigtigt for at lære at blive en del af en sammenhæng og for at kunne indgå i og bidrage til fællesskabet.


På Grangård værner vi om legen som læringsrum. Vi mener, at læring der sker i leg mellem børn, er af afgørende betydning. Vi ved, børn vælger at beskæftige sig med det, de er mest optaget af og ved siden af. Vi skaber mulighed for, at børn kan lege uset, men vi har altid en bevidsthed på de legende børn. På baggrund af vores opmærksomhed guider vi, så legen muligvis overlever, selvom konflikter opstår. På den måde får børnene mulighed for at lære at håndtere konflikter. Det, mener vi, er vigtig læring.


På Grangård arbejder vi også med planlagte aktiviteter og pædagogiske projekter.

Her er der også brug for nærværende voksne. De voksnes viden om de enkelte børns udviklingstrin er afgørende for den optimale mulighed for læring. Aktiviteter og projekter foregår i både små og større grupper, som er nøje sammensat ud fra pædagogiske overvejelser. Det drejer sig både om børnenes interesser, relationer og udviklingstrin.

I grupperne er det muligt for børnene at gøre sig nye erfaringer ved for eksempel at arbejde med anderledes materialer, på nye steder og gøre det sammen med andre børn, der kan blive nye venner, når man lærer dem at kende.


Grangårds pædagogiske mål er:

  • At vores børn skal lære for livet – ikke kun for skolen
  • At skabe et inspirerende miljø med nærværende voksne, så børns læring styrkes
  • At værne om legen som et vigtigt rum for læring
  • At udvikle børn med muligheder for at kunne begå sig i fællesskaber