Nærvær

At være opmærksom, lyttende og forholdende sig til nuet

Gorm på 3½ år fremviser stolt et øveskema til morgenens samling. Et skema han har med hjemmefra, og som han bruger i forbindelse med toiletbesøg, som er en ny og svær udfordring for ham. Gruppens børn er meget opmærksomme.

Skemaet og snakken om mod har vakt en vedvarende fælles opmærksomhed. Winnie, som er pædagog, dropper derfor det planlagte eventyr og griber børnenes fokus. Hendes beslutning medfører, at de 19 børn på skift lytter til hinandens personlige fortællinger om, hvad, de hver især synes, er svært, og som de øver sig på

At være nærværende er at være opmærksom, lyttende og forholdende sig til nuet. Det modsatte er at være distræt og fraværende. Alle børn og forældre på Grangård har krav på at møde nærværende voksne.


Fra morgenstunden er vi omhyggelige med at få hilst på alle børn og forældre, når de møder ind på Grangård. Vi spørger ind til begivenheder derhjemme, hvis vi ved, barnet har lavet noget med sin familie, som kan have særlig betydning. Vores forældre er ligeledes gode til at bringe emner på banen, som kan være gode samtaleemner i garderoben. Den gensidige åbenhed mellem forældre og personale styrker vores samarbejde, øger vores kendskab til hinanden og optimerer barnets forståelse af, at de to verdener - hjemme og Grangård - er tæt forbundne. (jvf foreslået hverdagshistorie)


I børnegrupperne taler vi om, hvilke børn der er mødt op, og hvilke der ikke er kommet, og hvad årsagen dertil kan være. På den måde får børnene mulighed for at skabe sig et overblik over deres gruppe, og alle får personlig betydning. Man bliver set og nævnt. Og vi italesætter de udeblevnes fravær.
Vi er generelt opmærksomme på børnenes lege og aktiviteter i hverdagen, og vi sætter os ind i situationerne omkring de enkelte børn, når de på forskellige måder giver udtryk for at have brug for hjælp. Det kan være en konflikt mellem nogle børn, hvor der er brug for guidning i forhold til håndteringen af uoverensstemmelsen. Det kan være længsel efter sine forældre, hvor der er brug for anerkendelse og trøst. Det kan også være frustration over hændelser i leg, hvor legens parter mangler fælles forståelse for problemet og derfor har brug for en udenforstående formidler.


Nærvær koster tid. Det kræver, at vi som voksne kan lade noget eller nogen vente, før vi giver os den nødvendige tid til at skabe det nærvær, som der er brug for i en given situation.

NÆRVÆR er vores første værdiord - fordi:

  • vi skaber opmærksomhed på hinanden og dét, vi er sammen om
  • vi voksne med overblikket intakt kan fokusere på det fælles nu.
  • vi voksne møder forberedte op, men er omstillingsparate til fordel for et spontant opstået interessepunkt
  • vi er lyttende, og gennem vores pædagogik får børnene erfaring med selv at være lyttende
  • vi prioriterer at arbejde i mindre grupper, så individet bliver synligt og øger sin mulighed for at bidrage personligt til gruppen