Grangårds værdier

Nærvær. Fællesskab. Nysgerrighed

xx
Grangård er godt sted at gro

I forbindelse med hverdagens grundlæggende pædagogiske arbejde og de pædagogiske forløb samt perioder med særlig fordybelse kan værdiordene forstås således:

Grangårds kultur kendetegnes af ordenes værdi og udgør den grundlæggende stemning i huset. På Grangård skal det være det nærværende møde mellem mennesker, der kendetegner vores kontaktform og pædagogik. Vi bør møde hinanden i respekt, lydhørhed og åbenhed.

Når vi forholder os nærværende og åbne til menneskene omkring os, kan vi blive nysgerrige på hinandens initiativer, så aktiviteter i fællesskab kan tage sit afsæt, skabe grobund og vokse sig større og betydningsfulde.

To børn ses i leg på Torvet. De holder grinende i hver sin ende af en lang stof-slange. Pia på 3 år følger opmærksomt de glade børn og vil gerne være med, men på hendes modige forespørgsel, er svaret dog nej. Pia fortsætter med at følge legen på tæt hold og finder et paprør, som hun holder strakt ud foran sig, mens hun atter nærmer sig legen. Hun siger: ”Jeg har fundet noget mad til slangen”. Bemærkningen åbner straks legen for Pia, og de tre børn løber afsted sammen med slangen og paprøret.