Børnegrupper

På Grangård arbejder vi ud fra stueopdelte børnegrupper. Børnegrupperne er aldersopdelte og giver fordelagtige muligheder for aktuelle lege- og læringsmiljøer

Hvorfor har vi opdeling i grupper?

Vi har valgt denne opdeling for bedst muligt at kunne tilgodese og respektere det enkelte barns udvikling og behov for nærvær, fællesskab og nysgerrighed. Endvidere viser teorien og erfaringer at børnenes alder, udvikling og interesser hænger tæt sammen. Gruppesammensætningen oplever vi som optimal i forhold til at skabe en hverdag for og sammen med børnene. F.eks. er hvert grupperum indrettet ud fra, hvad der er udviklende, interessant og inspirerende for den enkelte aldersgruppe.

Med denne gruppeopdeling ønsker vi et åbent hus, hvor søskende kan mødes, og hvor børnene frit kan færdes mellem hinanden, danne venskaber og kontakter på tværs af alder og udvikling samt bruge hinandens faciliteter.

I vuggestuen er der to grupper, Storkereden og Andedammen. I børnehaven er der tre grupper Svalereden, Dueslaget og Stærekassen. Til hver af grupperne er der tilknyttet tre primære voksne. Målet er to pædagoger og én pædagogmedhjælper eller studerende.

Når børnene flytter fra vuggestuen til børnehaven, er det primært barnets alder, nemlig 3 år, der afgør det, dog forsøger vi i så vid udstrækning, som det er muligt, at lade barnet følges med mindst et andet barn. Det samme gør sig gældende, når barnet skifter gruppe i afdelingerne. Ud over alderen er det i høj grad også barnets udvikling og venskaber, der inddrages i betragtningerne vedr. gruppeskift i afdelingerne. Vi er meget opmærksomme på, over for det enkelte barn, at finde det rigtige tidspunkt og sammenhæng for gruppeskiftet, og at det er pædagogernes afgørelse, hvornår og hvem der skal skifte gruppe på et givet tidspunkt.