Pædagogikken

Grangårds pædagogik stræber efter at ville noget FOR børn... og måske endnu vigtigere at ville skabe noget SAMMEN med børn

Reggio Emilia

Grangårds pædagogiske inspirationskilde er primært hentet i filosofien og pædagogikken Reggio Emilia, som stammer fra den Norditalienske region af samme navn. Grangårds hverdag og pædagogik handler ikke om italiensk pædagogik som sådan, men om et væsentligt udsnit, som har betydning for Grangårds pædagogik.

Det grundlæggende i filosofien og pædagogikken er en udstrakt anerkendelse af barnet som en tænkende, oplevende, erkendende, følende og handlende person.
Endvidere lægger vi på Grangård vægt på, at barnet har rettigheder, herunder retten til opdragelse i en meningsfuld hverdag. Det er dermed barnets udviklingsmæssige behov og ikke kun behovet for pasning, der primært begrunder institutionens berettigelse.

Vi har den opfattelse, at barnet er et ligeværdigt og kompetent medmenneske, der er i stand til at være aktiv deltager og medskaber af det sociale liv og af kulturen. Grangård har en respekt for og en interesse i at fremhæve og i praksis udføre dette barneperspektiv.
Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at Grangårds pædagogiske ønske ikke alene er at ville noget for børn, men at ville skabe noget sammen med børn.