Rum og indretning

Grangårds mange vinduespartier får den omkringliggende natur til at spille ind på det indendørs læringsmiljø - og gør samtidig leg og læring synlig for omverdenen.

Grangårds gårdsplads er oprindelig tænkt som det udvendige torv.

Herfra træder man ind i institutionens indvendige torv, som er institutionens samlingssted og sammen med køkkenet fungerer som husets hjerte. Ligeledes er kontoret placeret sammen med torvet, dette betyder at ledelsen er en del af hverdagen, tæt på hvor børnene opholder sig, og hvor forældrene ofte kommer forbi.

Et meget vigtigt rum er ligeledes placeret i nær tilknytning til torvet, nemlig atelieret, som er et fælles rum for hele institutionen, hvor materialer er frit tilgængelige og gerne i stor mangfoldighed. Ud fra torvet er henholdsvis vuggestuen og børnehaven placeret.

Kendetegnende ved arkitekturen er de mange vinduer, der åbner verdenen udadtil og som helt bevidst trækker naturen ind i institutionen. Mellem de enkelte rum i institutionen er der også mange vinduer, denne gennemsigtighed er ikke for at overvåge hinanden, men for at følge med i hinandens liv.

Det gamle stuehus bærer præg af et hjemligt miljø, med mange rum der tilbyder forskellige muligheder. Et af børnenes ynglings rum er motorikrummet på 1. sal.

Uderummet eller legepladsen på Grangård er et sted, som skal være attraktivt for både børn og voksne. Den udvikles og benyttes med hensyntagen til og respekt for den eksisterende natur. Legepladsen giver mulighed for udvikling ved dels at være udfordrende og dels ved at give tryghed, idet den både favner trygge afgrænsede gårdmiljøer og åbne arealer med krat, klatretræer, girafgynge, halmhus m.m.