Fællesskab

Når man er flere sammen og oplever tilhørsforhold

Vuggestuens ældste børn forcerer den stejle skrænt i skoven. Det er en udfordring for alle og Ejner på 2½ år er i dag blandt dem, der er bagerst. Men det er tydeligt, at Ejner er vant til, at der på skovturene er både tid og plads til at bevæge sig op ad skrænten på sin egen måde. Og i eget tempo. Ejner rejser sig tålmodigt efter fald på det ujævne underlag. Han finder balancen og knokler videre. Den stille skov omkring Ejner overdøves af de klappende kammerater, der sidder side om side på toppen af skrænten og hepper Ejner op i fællesskabet.

Vi mener, fællesskab er, når man er flere sammen og oplever tilhørsforhold.
Fællesskab er det modsatte af at være alene og føle ensomhed.
På Grangård vægter vi fællesskabsfølelsen højt. Vi mener, det er vigtigt for alle mennesker at føle tilhørsforhold og gøre personlig forskel i en gruppe. Derfor værner vi om relationerne.
Det gør vi ved at støtte børnenes fungerende venskaber og skubbe på ved nyetablerede relationer.


Vi udvider børnenes sociale kontakter i hverdagens leg og aktiviteter. Og vi hjælper børn med opbygningen af venskaber, de ikke selv finder ind i ad naturlig vej. Det er en vigtig pædagogisk opgave, som vi blandt andet praktiserer ved at sammensætte børnene i mindre grupper, der bliver dannet ud fra vores refleksioner over de enkelte børns kompetencer og interesser.


Den nære relation mellem to børn er det mindste fællesskab. Her finder børn sammen på egen hånd og udvikler venskab på baggrund af følelsesmæssig tilknytning, fælles oplevelser og interesser samt spontan leg og planlagte aktiviteter.
Det store fællesskab er meget generelt og givet på forhånd. Man går for eksempel på den samme stue, måske er man søskende, har samme alder og er barn på Grangård. Den form for fællesskab kan muligvis synes uden større betydning. Men går det Grangårdske folk af sted i samlet flok, for at deltage i en særlig begivenhed, er fællesskabsfølelsen ikke til at tage fejl af!


Det er dejligt at have en ven. Det er endnu bedre at have flere venner. Og det er bedst at kunne fungere i flere forskellige grupper.

FÆLLESSKAB er Grangårds andet værdiord - fordi:

  • Grangårds børn mærker at de bliver passet på – at vi passer på hinanden
  • vi hver især oplever at være betydningsfulde i fællesskabet.
  • børn kan grine sammen og være godt tilpas inden i. Og at børn kan være kede af det sammen med andre, som lytter, trøster og forstår.
  • vi opnår kendskab til egne og andres kompetencer, gennem leg og aktiviteter i grupper
  • vi er, som vi er, og netop derfor, har vi hver især en særlig værdi i fællesskabet.
  • vi inkluderer alle børn og voksne i hverdagen og giver hinanden mulighed for at opleve tilhørsforhold