Mobbepolitik

Grangård skal være et godt sted at gro. For både børn og voksne

Ingen mobning

”På Grangård tolerer vi på ingen måde mobning. Hverken blandt børn eller personale.
Vi vil lære børnene, at der er forskel på at lave sjov og drille på den gode måde. Eller
på at drille på en måde, så den anden ikke synes, det er sjovt og bliver ked af det. Det
er vigtigt for os, at børn og voksne anerkender og respekterer hinandens
forskellighed. Grangård skal været et rart sted at være for både børn og voksne”.

Citat: Grangårds Pædagogiske Lærerplan – sociale kompetencer

Vores mobbepolitik

Vores mobbepolitik skal sikre, at Grangårds børn tilbringer en hverdag i et miljø uden mobning.
Hverken blandt børn eller voksne.
På Grangård taler voksne og børn om, hvordan vi har det. Vi anvender sjældent ordet mobning
direkte i forhold til børnene. Men vi spørger ind til deres følelser og tilkendegiver vores egne i
både glædelige situationer og i mindre behagelige sammenhænge. Det kan for eksempel være i
konflikter. Konflikter er en naturlig del af hverdagen på Grangård. Når disse uoverensstemmelser
håndteres på en konstruktiv måde, kan de gøre os klogere. Både på vores egne følelser og behov.
Men også på de andres.


Vi mener, mobning er tilbagevendende drillerier, som går ud over den samme person. Det er
følelsen, hos den udsatte kombineret med hensigten fra den udøvende part, der er afgørende for,
om der er tale om mobning. Vi voksne er både opmærksomme på mobbeofre og mobbere. Det er
en del af vores pædagogik. Vi mener, begge parter har brug for opmærksomhed og hjælp fra vores
side.


Vi vil gerne lære Grangårds børn at afvisninger er en naturlig del af hverdagen, når man er mange
mennesker sammen. Det er okay at børn ønsker at lege i en lille gruppe. Men det er ikke okay altid
at afvise det samme barn. At undgå mobning er ikke blot et spørgsmål om at undgå drillerier, der
kammer over. Det er også vigtigt at omgås andre mennesker, så vi hver især ud fra alder og
udvikling føler os som gode kammerater og tager ansvar for fællesskabet.


Grangårds principper i forhold til at undgå mobning er at:

  • vi bekymrer os for hinanden, og vi taler om, hvordan vi har det
  • alle følelser er tilladte. Vi ved der er følelser bag adfærd
  • konflikter skal håndteres på en konstruktiv måde for at undgå vindere og tabere
  • vi skal føle ansvar for fællesskabet og det rare miljø ud fra vores individuelle alder og udvikling