Inklusion Grangård

Med faglighed og engagement i såvel barnet som gruppen, bestræber vi os på at søge en hensigtsmæssig balance mellem individets trivsel og udvikling på den ene side og fællesskabets muligheder på den anden.

Fællesskaber

Syv børn og Winnie, som er pædagog, sidder omkring bordet og spiser. Snakken går livligt
mellem de fleste af børnene, og deres fællesskabsfølelse understreges af gode grin. Over for
Winnie sidder Kim. Han deltager ikke i samtalen. Kims kropsholdning er lukket, og
mundvigene peger nedad. Han har en ny bluse på med print af en superhelt. Winnie
kommenterer figuren, og Kim griber forsigtigt ordet, der efterfølgende bliver samtalens
omdrejningspunkt - hele bordet rundt.

Hverdagen på Grangård er kendetegnet af mange forskellige fællesskaber – både store og små. Pædagogisk arbejder vi med at give børnene flere muligheder for at deltage i disse forskellige gruppesammenhænge.
Det gør vi for eksempel ved at overveje, hvordan vi fordeler børnene i grupper ved pædagogiske forløb. Vi gør det også ved at guide børnene ind i relationer og fællesskaber, hvis de ikke selv finder vejen. For
eksempel ved at spørge, hvem barnet, som ikke er i leg, gerne vil lege med. På den måde italesætter- og handler vi på det, barnet fortæller os.


Vi ved, mennesker har brug for at føle fællesskab og tryghed i en gruppe. Derfor er vi både opmærksomme på børn, som ofte fravælger fællesskabet, og på børn, som tit afviser andre børn. Vi mener ikke, modviljen kun bør ses som manglende lyst. Børn kan nemt være usikre på sig selv og deres rolle i en gruppe. Vi hjælper ved at italesætte følelser og ressourcer. Dels så børnene føler sig forstået, og dels så de andre børn fokuserer på barnets kompetencer.

På Grangård er inklusion en vigtig pædagogisk opgave, som kræver nærværende voksne. Med faglighed og engagement i såvel barnet som gruppen, bestræber vi os på at søge en hensigtsmæssig balance mellem individets trivsel og udvikling på den ene side og fællesskabets muligheder på den anden.


Vi mener, vi voksne har en afgørende betydning for den gode gruppekultur. Derfor viser vi børnene, at vi voksne sætter pris på hinandens forskelligheder. Vi vil gerne være bærere af en kultur, hvor omdrejningspunktet er samarbejdet med hinanden frem for at fokusere på den følelsesmæssige relation mellem os.
På Grangård har alle ret til at være en del af et fællesskab. Ingen må være i tvivl om egen og andres betydning for fællesskabet.

Vores pædagogiske mål er:

  • at tilpasse pædagogisk praksis så alle børn bliver en betydningsfuld del af  fællesskabet
  • at søge balancen mellem individets trivsel og udvikling på den ene side og fællesskabets muligheder på den anden
  • at overveje gruppesammensætninger og rammerne for pædagogisk praksis
  • at være nærværende voksne som kvalificeret guider børn ind i fællesskaber
  • at gøre det bedste for alle børn - men ikke på samme måde og ikke på samme tid