Nysgerrighed

At fantasere og eksperimentere sig frem til et eller flere svar

Under måltidet tager Bo på 5½ år initiativ til legen: gæt- et-dyr. Han starter med at fortælle: Den lever på virkelig dybt vand. Den har hår på armene, og de bakterier, den spiser, sidder faktisk på hårene på armene.

Rie på 6 år supplerer spørgende: … måske lever den dér, hvor der er vulkaner? Der kan godt være vulkaner på havbunden, hvis man kommer langt nok ned. Dernede er der to plader, der kan bevæge sig mod hinanden, så kommer der vulkaner?! Lone, leder på Grangård, er for alvor kommet på dybt vand, hvilket Bo læser og hjælper ved at svare: …det er jo, Yeti-krabben

Nysgerrighed er, når man er lille og vil vide, hvordan verden er skruet sammen. Hvis man smager på alt legetøjet og er parat til at skille en legoklods ad for at opleve den indefra. Når man har lyst til at vide, hvad andre tænker, og det føles tvingende nødvendigt at forstå, hvad andre mener. Når det opleves som afsindig vigtigt at finde ud af, hvad der ligger til grund for, at nogen handler, som de gør.


Hvis man er nødt til at finde ud af, hvorfor solsorten altid sidder øverst i træet, og man finder en voksen samt andre børn, som smittes af interessen, og man sammen i videbegærlighed går i gang med at finde svaret. Så er nysgerrigheden en stærk fælles drivkraft, der kan medføre et fantastisk fællesskab af nærvær, fordybelse og viden. Med nysgerrigheden intakt udfordrer og understøtter Grangårds børn også hinandens viden i samtaleleg og skaber fortællinger, der forundrer både børn og voksne.


Som voksne blandt børn bestræber vi os på at være åbne og stille åbnende spørgsmål, der kan lukke op for inddragelse af flest mulige perspektiver i givne situationer. Det gælder fx både i samtaler, konflikter og leg. Vi opfordrer børnene til at spørge til hensigten, når kammeratens handlinger eller beslutninger kan synes meningsløse. Vi pirrer børnenes nysgerrighed ved at tilbyde og indrette læringsmiljøer med redskaber og materialer, der ikke på forhånd har én given funktion, men som kan tage mange forskellige roller alt efter legens behov. Vi kalder det: ukodet legetøj
Nysgerrighed kræver mod. Det betyder, at vi som voksne skal anerkende, understøtte og udbygge børnenes nysgerrige spørgsmål. Vi skal være foregangsmænd og bane vejen for, at deres nysgerrighed kan være anledning til at fantasere og eksperimentere sig frem til et eller flere svar.


Vi skal som kollegaer overfor hinanden og i vores forældrekontakt turde forholde os til hinandens handlinger. Vi skal have viljen til at forstå hinandens intentioner, og vi skal ønske selv at blive udfordret, når kollegaer og forældre spørger ind til vores praksis.


NYSGERRIGHED er vores tredje værdiord - fordi:

  • vi giver børnene rig mulighed for at udforske den nære omverden
  • vi har mod på at forstå hinanden og lyst til selv at blive forstået
  • vi praktiserer en stor del af vores pædagogik ved at tage udgangspunkt i børnenes interesser og fokuspunkter
  • vi understøtter børnenes interesse for at finde forståelse af verden. Og det gør vi med børnenes naturlige nysgerrighed som drivende kraft