Børnefødseldage

Børn er fantastiske og derfor fortjener de en særlig hyldest på deres fødselsdag

Flaget ved døren er hejst, og fødselaren sidder omkring bordet på stuen.

Her lader han sig hylde af gruppens børn og voksne. Det er en festlig dag. Thor bliver 4år, og
det er man ikke i tvivl om. Han har iført sig skjorte og slips i dagens anledning og har tilmed taget sin far med til festen på Grangård. Far er i gang med at skære
kagemanden ud i passende stykker, så Thor om lidt kan gå rundt om bordet og byde hver enkelt gæst et stykke af sin fødselsdagskage.


På Grangård oplever vi fødselsdage som nogle helt særlige mærkedage for børn. Både for fødselaren og for børnene omkring. Når én i flokken bliver et år ældre og dermed dagens naturlige midtpunkt, er der god anledning til en personlig og festlig sammenkomst. Og det er der flere muligheder for at praktisere:

  • Fødselsdagen kan fejres hjemme i institutionens åbningstid, hvor én pædagog tager på hjemmebesøg med en mindre gruppe børn.
  • Fødselsdagen kan også holdes på Grangård. Her deltager alle gruppens børn og voksne. Forældre og søskende er meget velkomne, hvis det er muligt. Hvis forældrene synes, det er en god ide, kan fødselsdagsbarnet dele noget ud. Vi opfordrer til sunde alternativer
  • Fødselsdagen kan ligeledes holdes i privatregi med venner fra børnehaven. Fx en lørdag eftermiddag. Her henstiller vi til, at invitationer kun deles ud på Grangård, hvis man inviterer ALLE pigerne i gruppen eller ALLE drengene i gruppen eller HELE børnegruppen

Hjemmebesøg

Når vi tager på hjemmebesøg for at fejre fødselsdag, er det som regel en pædagog og en lille gruppe børn, som deltager. Børnegruppens pædagogiske sammensætning besluttes på baggrund af mange forskellige overvejelser. Ved pædagogiske gruppedannelser på Grangård stræber vi grundlæggende efter, at finde den mest hensigtsmæssige balance mellem det enkelte barns trivsel og udvikling på den ene side og fællesskabets dynamik på den anden. Det er et vigtigt pejlemærke for os i vores pædagogiske arbejde. I forhold til fødselsdagsgrupper handler overvejelserne ydermere om alder og relationer. Både i forhold til fødselaren og blandt børnene i den lille gruppe.


På Grangård er vi enige om, at der ikke er én bestemt måde at holde fødselsdag på. Vi vil gerne skabe plads til særlige muligheder og acceptere eventuelle begrænsninger. Og det vil vi for børnenes skyld.
Som forældre vil I opleve, at fødselsdage forløber forskelligt gennem jeres tid på Grangård. Det skyldes, at både børn, forældre og personale er med til at sætte et personligt præg på festen.