Fra gård til daginstitution

På baggrund af et stort behov for daginstitutionspladser blev det i november 1994 besluttet, at der skulle bygges en institution med plads til 60 børn i alderen 0-6 år

Vores historie

Ret hurtigt derefter blev det klart, at behovet for pladser var så akut, at der 1. februar 1995 startede en børnegruppe med vuggestue og børnehave kaldet Børnehytten, midlertidigt beliggende i Skovgade. Grangårds første leder, Kirsten Bruun, blev ansat på dette tidspunkt.

På samme tidspunkt blev der nedsat et programudvalg, der skulle arbejde med tanker og ideer til pædagogikken og bygningen af den nye institution. Udvalget var bredt sammensat og bestod af personer, der på forskellig vis kunne bidrage til udvikling af en ny institution. Det blev snart klart, at den nye institution skulle bestå af 105 børn i alderen 0-10 år, da prognosen viste et behov for fritidshjems børn.

Programudvalget udarbejdede et oplæg, hvor der var taget udgangspunkt i en pædagogik og en indretning, der var arbejdet med i byen Reggio Emilia i Norditalien. Oplægget blev udbudt til flere arkitekter og valget faldt på Albert Skårup Gejel, Tørring. På dette tidspunkt havde Jelling kommune købt Grangård, en gård beliggende i udkanten af Jelling By. Med udgangspunkt i en nedlagt ejendom og programudvalgets oplæg tegnede arkitekten den institution, som i dag er Grangård.

Grangård blev indrettet med en nybygget vuggestue til 20 børn i den gamle staldbygning, en børnehave til 40 børn, samt køkken, torv og atelier i nyt byggeri og endelig et fritidshjem i det gamle stuehus med plads til 40 fritidshjemsbørn.

Grangård stod klar 20. september 1995, og endelig kunne alle børn og voksne flytte ind og indtage Grangård.