Forældresamarbejde

Grangårds forældresamarbejde bør kendetegnes af et varmt og positivt samspil mellem forældre og personale. Vi har sammen ansvaret for det enkelte barns trivsel og udvikling

Grangård er en daginstitution i stadig udvikling og forandring i takt med samfundet.

Vi vil kendes på et varmt og positivt samspil mellem forældre, børn og personale, samt på et medansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Overordnet bygger forældresamarbejdet på:

Gensidig indsigt og tillid: Personalet får indblik i familiens liv, og forældrene får indblik i barnets liv i institutionen, når det er til gavn for barnets trivsel og udvikling.
Gensidig loyalitet, respekt og forståelse for forældre og pædagog-rollen: Vi accepterer vore forskellige tilhørsforhold til barnet, og derfor handler vi forskelligt. Større problemstillinger om barnet eller Grangård tages op på institutionen mellem de relevante parter.
Gensidig forståelse for institutionens plads i lokalsamfundet: Personalet og forældrene mødes i andre relationer og sammenhænge end på Grangård, og det kan være med til at styrke samarbejdet.
Gensidig åbenhed og forventninger til hinanden: Der er plads til en konstruktiv dialog mellem forældre og pædagoger.


I hverdagen handler indsigt og tillid bl.a. om:

At der er tid til at modtage det enkelte barn og dets forældre på deres præmisser, så begge parter får en god oplevelse. Samtidig er det vigtigt, at forældrene giver tydelig udtryk for forventninger og behov i denne sammenhæng.
Forældre og pædagoger må gøre hinanden opmærksomme på oplevelser eller situationer der er hændt, enten i institutionen eller hjemmet, som kan have betydning for barnets dag.


I hverdagen handler loyalitet, respekt og forståelse bl.a. om:

At vi har forskellige kompetencer i forholdet til barnet. Forældrene har det største kendskab til barnet og er følelsesmæssigt mere bundet til barnet. Pædagogerne er også følelsesmæssigt knyttet til barnet, men har samtidig en faglig viden og indsigt der gør, at de kan håndtere eventuelle svære problemstillinger. Det skal ske under hensyntagen til forældrenes aktuelle situation og handlemuligheder, samt til forældrenes følelser og reaktioner.


Personalet har tavshedspligt med alt der vedrører børn og forældre, samtidig er der også en forventning om, at evt. negativ kritik altid bliver vendt med de implicerede parter på Grangård, for på den måde at give samarbejdet de bedste betingelser.


I hverdagen handler åbenhed og forventninger til hinanden bl.a. om:

At der skal være rum for konstruktiv dialog mellem forældre og personale samt en imødekommenhed over for hinandens holdning. Ligeledes skal der være mulighed for debat forældrene imellem. Personalet har ansvaret for at se det enkelte barn, men samtidig bør forældrene også have forståelse for, at der er mange børn i institutionen, og at forældresamarbejdet kan foregå på forskellige niveauer alt efter barnets alder og familiens situation.