Skolestart

Grangårds børn bør træde ind i skolelivet med et solidt personligt og socialt fundament som afsæt

Skolebørn

At være kommende skolebarn på Stærekassen, betyder at der tre gange årligt kan være en skolegruppe som vil være en del af børnegruppen i Stærekassen. Asgård har rullende skolestart, det vil sige, der er mulighed for at starte i skole pr. 1. august, pr.1. november og pr.1. marts.

Det er væsentligt, at beslutningen om hvornår barnet skal starte i skole bliver taget i god tid før skolestart, således at barnet får tid til at opleve at være en del af den gruppe som skal starte i skole. Barnet får i en overskuelig periode mulighed for at glæde sig.
Hvis der er nogle individuelle behov der skal have særlig fokus, vil der være mulighed for at arbejde med det.

Den endelig beslutning om hvornår barnet skal starte i skole er forældrenes. Fra Grangårds side vil vi selvfølgelig gennem skolesamtalen og den daglige kontakt være med til at kvalificere beslutningen.

Hvornår er barnet skoleparat?
På Grangård taler vi ikke om at gøre børnene skoleparate. I stedet lægger vi meget vægt på at barnet bliver personligt og socialt klar til at kunne magte de nye udfordringer, der er i forbindelse med at starte i skole.

Det vil sige:

  • At opleve sig selv som betydningsfuld og aktiv i sociale og kulturelle sammenhænge, fx i den daglige samling at kunne finde ro i sig selv til at kunne lytte og turde stå frem i den store gruppe.
  • At kunne tackle de mange forskellige følelser der opstår i samvær med andre, fx glæde, vrede jalousi og konkurrence.
  • At kunne skabe og være en del af en kammerat gruppe, fx at tage ansvar for egne handlinger i gruppen, turde indgå i og løse evt. konflikter på en måde så alle i gruppen kommer videre.
  • At kunne løse opgaver og realisere drømme i leg og samvær med andre, fx at bidrage med idéer til legen og samtidig modtage og omsætte andres idéer.
  • At kunne give udtryk for egne behov og følelser og samtidig forstå at andre har de samme behov.
  • At kunne fordybe sig i igangsatte aktiviteter, fx at forstå og være en del af forskellige regellege.

Hvad vil det sige at være kommende skolebarn på Grangård?

Når vi ved hvilke børn der skal starte i skole, vil der i en periode op til skolestart ske forskellige tiltag i form af forløb/projekter der er relevant i denne gruppe.
Ture ud af huset vil i denne periode bl.a. blive brugt på Asgårds udearealer, på den måde kan børnene lære dette område at kende inden skolestart.

Samtaler vedr. skolestart
Som udgangspunkt tilbyder vi én skolesamtale på Grangård: For de børn der skal starte til august tilbyder vi samtale i april, for de børn der skal starte til november i august og for de børn der skal starte i marts tilbyder vi i januar. Samtalens indhold vil tage udgangspunkt i et læringshjul, som både forældre og pædagogen skal besvare digitalt, forud for samtalen.

Kort før skolestart indkalder Asgård til trekantssamtale, hvor forældre, Asgård og Grangård deltager.